Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

PEG-25 PABA absorbuje promieniowanie UV, dzięki czemu chroni kosmetyk przed pogarszaniem się jego jakości pod wpływem światła.

Działanie kosmetyczne

Chemiczny filtr UV, substancja pochłaniająca promieniowanie ultrafioletowe. PEG-25 PABA ma zdolność pochłaniania światła ultrafioletowego w zakresie długości fal promieniowania UVB. Nałożony na skórę chroni ją przed oparzeniami słonecznymi oraz rozwojem czerniaka i innych nowotworów skórnych indukowanych nadmierną ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe. PEG-25 PABA nie chroni przed fotostarzeniem się skóry, które wywoływane jest głównie przez promieniowanie UVA, dlatego dla pełnej ochrony przeciwsłonecznej wskazane jest użycie w kosmetyku dodatkowych filtrów UV.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
PEG-25 PABA jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych. Maksymalne jego stężenie w produktach kosmetycznych wynosi 10%. Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych: Substancja znajduje się na liście substancji promieniochronnych dozwolonych do stosowania w produktach kosmetycznych (zał. VI, pozycja 13). Składnik ten może być wykorzystany wyłącznie z zachowaniem określonych ograniczeń. Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia: 10%. Komitet Naukowy ds. Kosmetologii Komisji Europejskiej (SCC) przeprowadził ocenę bezpieczeństwa PEG-25 PABA. Na podstawie ich przeglądu został wyciągnięty wniosek, iż stosowanie tego składnika w produktach kosmetycznych jako pochłaniacza promieniowania UV przy maksymalnym stężeniu 10%, nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka. Europejski SCC stwierdził, że PEG-25 PABA nie działa drażniąco ani uczulająco, jak również nie wykazuje działania genotoksycznego i nie wpływa na rozrodczość.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Brak oficjalnej klasyfikacji jako Skin Sens w CLP, ale istnieją doniesienia naukowe, że substancja może generować powstawanie alergii na skórze.

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

Syntetyczne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Isononyl Isononanoate

Zobacz