Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Emulgator O/W, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Substancja pianotwórcza, stabilizująca i poprawiająca jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Pełni rolę modyfikatora reologii (czyli poprawia konsystencję powodując wzrost lepkości) w preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne, dzięki tworzeniu tzw. mieszanych miceli.

Działanie kosmetyczne

Substancja myjąca – usuwa zanieczyszczenia z powierzchni skóry i włosów.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
PEG-35 Castor Oil jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych. Cosmetic Ingredient Review: Panel ekspertów CIR dokonał przeglądu wyników badań dotyczących PEG Castor Oils i PEG Hydrogenated Castor Oils, które zostały zbadane w odniesieniu do wszystkich składników w rodzinie. Nie stwierdzono podrażnień skóry ani oczu w wyniku narażenia na działanie PEG Castor Oil i PEG Hydrogenated Castor Oils. W badaniach wykorzystano 50% stężenie PEG-35 Castor Oil i nie zaobserwowano podrażnienia po nałożeniu tego składnika na skórę, ani nie stwierdzono żadnego uczulenia. W badaniach nad karmieniem nie zaobserwowano żadnych dowodów na toksyczność rozwojową dziecka. W 2014 r. składnik poddano ponownej ocenie PEG Castor Oil i potwierdzono pierwotny wniosek.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

roślinne, syntetyczne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

CI 77019

Zobacz