Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Emulgator O/W, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Pełni rolę modyfikatora właściwości reologicznych (czyli poprawia konsystencję powodując wzrost lepkości) w preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne, dzięki tworzeniu tzw. mieszanych miceli. Ponadto stosowany jako rozpuszczalnik dla substancji hydrofilowych zawartych w kosmetykach.

Działanie kosmetyczne

Substancja myjąca – usuwa zanieczyszczenia z powierzchni skóry i włosów.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Poloxamer 101 jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych. Substancja przebadana pod względem dermatologicznym, bardzo łagodna dla skóry i błon śluzowych. Cosmetic Ingredient Review: Poloxamer 101 jest najmniejszym poloksamerem uwzględnionym w tej ocenie bezpieczeństwa, jego przybliżona masa cząsteczkowa to 1122 Da. Cząsteczka Poloxamer 101 jest zbyt duża w porównaniu z cząsteczkami, które są w stanie penetrować warstwę rogową naskórka. Dodatkowo cząsteczki te są rozpuszczalne w wodzie, co sugeruje, że przenikanie przez skórę powinno być niewielkie, a szybkość penetracji mała. Ponadto dostępne dane wskazują, że poloksamery, które są wprowadzane do organizmu drogami innymi niż narażenie skórne, są szybko z niego usuwane.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

syntetyczne

Źródła danych

Ciekawostki

Niejonowa substancja powierzchniowo czynna. Poloxamery są to polimery zbudowane z bloku polioksyetylenu, po którym następuje blok polioksypropylenu, a następnie ponownie blok polioksyetylenu.

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Ammonium Acrylates Copolymer

Zobacz