Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Substancja konserwująca, która uniemożliwia rozwój i przetrwanie mikroorganizmów w czasie przechowywania produktu. Chroni kosmetyk przed zakażeniem bakteryjnym, które możemy wprowadzić przy codziennym użytkowaniu produktu (np. nabierając krem palcem).

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Substancja bezpieczna do stosowania w produktach kosmetycznych w ograniczonym stężeniu i zgodnie z pozostałymi ograniczeniami. Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych: Polyaminopropyl Biguanide znajduje się na liście konserwantów dozwolonych w kosmetykach (zał. V, pozycja 28 do Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1223/2009). Maksymalne stężenie tej substancji w preparacie gotowym do użycia wynosi 0,1%. Opnia Komitetu SCCS z 10 kwietnia 2017 r.: Na podstawie dostarczonych danych SCCS jest zdania, że stosowanie Biguanidu poliaminopropylu (PHMB) jako środka konserwującego we wszystkich produktach kosmetycznych do 0,1% jest bezpieczne.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Zgodnie ze zharmonizowaną klasyfikacją i oznakowaniem (CLP) zatwierdzoną przez Unię Europejską, substancja ta jest szkodliwa w przypadku połknięcia, powoduje uszkodzenie oczu. Substancja zastosowana w produktach kosmetycznych w odpowiednich warunkach nie powoduje takiego efektu. Klasyfikacja CLP odnosi się wyłącznie do substancji w czystej postaci.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Brak oficjalnej klasyfikacji jako substancja powodująca alergię, ale istnieją doniesienia naukowe, że substancja generuje znaczącą liczbę przypadków uczuleń. Znajduje się na liście potencjalnych alergenów

Wpływ na środowisko

Zgodnie ze zharmonizowaną klasyfikacją i oznakowaniem (CLP) zatwierdzoną przez Unię Europejską, substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych, powodując długotrwałe skutki.

Pochodzenie

Syntetyczne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Potassium Hydroxide

Zobacz