Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Emulgator O/W, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Substancja pianotwórcza, stabilizująca i poprawiająca jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Ponadto pełni rolę modyfikatora reologii – wpływa na konsystencję kosmetyków, powodując wzrost lepkości.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Polysorbate 81 jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych. Cosmetic Ingredient Review: Eksperci CIR w raporcie z 2015 r. ocenili, że uwzględnione w ocenie polisorbaty (w tym Polysorbate 81) są bezpieczne w kosmetykach.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

Syntetyczne, roślinne (Informacji na temat użycia surowca w konkretnym produkcie należy szukać u producenta.)

Źródła danych

Xanthan Gum

Zobacz