Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Regulator pH

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Potassium hydroxide jest bezpieczny do stosowania w kosmetykach w ograniczonym stężeniu. Rozporządzenie 1223/2009: Potassium hydroxide znajduje się w wykazie substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (załącznik III, poz. 15a). Maksymalne stężenie i pH dopuszczalne do stosowania: a. w produktach do usuwania skórek wokół paznokci to 5% b. w produktach do prostowania włosów to 2%, w produktach profesjonalnych do prostowania włosów to 4,5% c. jako regulator pH w depilatorach pH< 12,7 d. w innych zastosowaniach jako regulator pH to pH<11 Cosmetic Ingredient Review: Panel ekspertów CIR dokonał oceny bezpieczeństwa Potassium Hydroxide i wskazał, że jest bezpieczny do stosowania. Składnik nie wykazuje działania genotoksycznego. Nie zidentyfikowano żadnych istotnych opublikowanych danych dotyczących rakotwórczości wodorotlenków nieorganicznych.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Zgodnie ze zharmonizowaną klasyfikacją i oznakowaniem (CLP) zatwierdzoną przez Unię Europejską, substancja ta powoduje uszkodzenia oczu i skóry oraz jest szkodliwa w przypadku połknięcia. Klasyfikacja CLP odnosi się tylko do substancji w postaci czystej (100%). W produktach kosmetycznych wodorotlenek potasu używany jest w niewielkim stężeniu (patrz wyżej: bezpieczeństwo składnika) oraz w określonych warunkach (odpowiednie pH), a tym samym nie wywołuje takich efektów jak substancja czysta.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

syntetyczne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Ethoxydiglycol

Zobacz