Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Działanie kosmetyczne

Substancja barwiąca brwi i rzęsy.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Składnik dozwolony do stosowania w ograniczonym stężeniu. Rozporządzenie 1223/2009: Znajduje się na liście substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonej ilości, zakresie i warunkach stosowania (zał. III pozycja 48). Jego maksymalne dopuszczalne stężenie do stosowania w produktach do barwienia brwi i rzęs wynosi 4%. Może być stoswany wyłącznie do barwienia brwi i rzęs. Ostrzeżenia, które powinny być umieszczone na opakowaniu kosmetyku przeznaczonego do barwienia brwi i rzęs to „Zawiera azotan srebra”, „W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je dużą ilością wody”.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Zgodnie ze zharmonizowaną klasyfikacją i oznakowaniem (CLP) zatwierdzonym przez Unię Europejską, substancja ta powoduje poważnie oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Klasyfikacja odniosi się do czystej substancji, odpowiednio zastosowana w produkcie kosmetycznym nie wywołuje takiego efektu.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Substancja ta jest skaldyfikowana zgodnie ze zharmonizowaną klasyfikacją i oznakowaniem (CLP) jako bardzo toksyczna dla ogranizmów wodnych, powodując długotrwałe skutki. Klasyfikacja odniosi się do czystej substancji, odpowiednio zastosowana w produkcie kosmetycznym nie wywołuje takiego efektu.

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

p-Aminophenol

Zobacz