Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Sodium Laureth Sulfate (SLES) w kosmetykach to substancja o bardzo dobrych właściwościach pianotwórczych. Jest również stosowany jako emulgator.

Działanie kosmetyczne

Sodium Laureth Sulfate (SLES) to jedna z najpopularniejszych substancji myjących – usuwa zanieczyszczenia z powierzchni skóry i włosów.

Bezpieczeństwo Sodium Laureth Sulfate (SLES)

Bezpieczeństwo składnika
Sodium Laureth Sulfate jest bezpieczny do stosowania w kosmetykach. Brak szczegółowych regulacji prawnych dla SLES w produktach kosmetycznych. Na niektórych stronach internetowych pojawiają się informacje o rakotwórczym działaniu Sodium Laureth Sulfate. Są to informacje niezweryfikowane. Według wszelkich danych zawartych w publikacjach naukowych, SLES nie powoduje działania rakotwórczego. Może jedynie wywoływać ewentualne działanie drażniące, jeśli jest stosowany jako pojedyncza substancja w roztworze wodnym. SLES jest substancją o długiej historii bezpiecznego użycia i bardzo dobrze poznanym profilu toksykologicznym. Czysty SLES ma działanie drażniące, ale tylko wtedy, gdy jest stosowany jako pojedyncza substancja (np. roztwór SLES w wodzie), w wysokich stężeniach i przy długotrwałym kontakcie ze skórą. W kosmetykach nigdy nie stosuje się takich układów. W kosmetykach SLES zawsze występuje w mieszaninach z innymi substancjami, które łagodzą jego działanie drażniące.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko SLES

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie Sodium Laureth Sulfate SLES

roślinne, syntetyczne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Butyl benzoate

Zobacz