Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Substancja o bardzo dobrych właściwościach pianotwórczych.

Działanie kosmetyczne

Substancja myjąca – usuwa zanieczyszczenia z powierzchni skóry i włosów.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Na niektórych stronach internetowych pojawiają się informacje o rakotwórczym działaniu Sodium Lauryl Sulfate (SLS). Są to informacje niezweryfikowane. Według wszelkich danych zawartych w publikacjach naukowych, SLS nie powoduje działania rakotwórczego. Może jedynie wywoływać ewentualne działanie drażniące, jeśli jest stosowany jako pojedyncza substancja w roztworze wodnym. SLS jest substancją o długiej historii bezpiecznego użycia i bardzo dobrze poznanym profilu toksykologicznym. Sodium Lauryl Sulfate (SLS) ma działanie drażniące, ale tylko wtedy, gdy jest stosowany jako pojedyncza substancja (np. roztwór SLS w wodzie), w wysokich stężeniach i przy długotrwałym kontakcie ze skórą. W kosmetykach nigdy nie stosuje się takich układów. W kosmetykach SLS zawsze występuje w mieszaninach z innymi substancjami, które łagodzą jego działanie drażniące. Wyczerpujący przegląd informacji dotyczących bezpieczeństwa SLS w produktach kosmetycznych można znaleźć w publikacjach CIR (Cosmetics Ingredients Review), publikowanych w czasopiśmie naukowym International Journal of Toxicology.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

roślinne, syntetyczne

Źródła danych

CI 75470

Zobacz