Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Emulgator W/O, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Pełni rolę modyfikatora reologii (czyli poprawia konsystencję powodując wzrost lepkości) w preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne. Jest to możliwe dzięki tworzeniu tzw. mieszanych miceli. Dzięki temu poprawia też właściwości pianotwórcze preparatów myjących.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
orbitan Laurate jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych. Cosmetic Ingredient Review: CIR w 1985 r. uznał Sorbitan Laurate za bezpieczny składnik produktów kosmetycznych pod obowiązującymi warunkami i w wykorzystywanych stężeniach. Sorbitan Laurate wykazywał łagodny potencjał drażniący skórę.Nie wykazuje żadnego działania rakotwórczego. CIR w 2019 r. na podstawie nowych danych i poprzednich raportów bezpieczeństwa potwierdził pierwotny wniosek i uznał Sorbitan Laurate za bezpieczny składnik produktów kosmetycznych. Sorbitan Laurate wywołał reakcję alergiczną u 0,4% pacjentów.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

Syntetyczne, roślinne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Hippophae Rhamnoides Extract

Zobacz