Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Składnik kompozycji zapachowych.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Tagetes Patula Flower Extract jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych. Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych: Tagetes Patula Flower Extract znajduje się na liście substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (zał. III, pozycja 309). Maksymalne stężenie substancji w preparacie gotowym do użycia: -produkty niespłukiwane: 0,01% -produkty spłukiwane: 0,1% Jeżeli składnik znajduje się w danym produkcie kosmetycznym to należy przestrzegać następujących ograniczeń: -Zawartość alfatertienylu (tertiofenu) w ekstrakcie/olejku ≤ 0,35%. -Nie stosować w niespłukiwanych produktach przeciwsłonecznych ani we wprowadzanych do obrotu niespłukiwanych produktach poddawanych ekspozycji na naturalne lub sztuczne promieniowanie UV. -W przypadku stosowania łącznie z Tagetes minuta (CAS: 91770-75-1) całkowita łączna zawartość aksamitki (Tagetes) w preparacie gotowym do użycia nie może przekraczać wartości granicznych maksymalnego stężenia (produkty niespłukiwane: 0,01%, produkty niespłukiwane: 0,1%). Opinia SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety): SCCS w 2017 r. uznał Tagetes Patula Flower Extract za bezpieczny składnik niespłukiwanych produktów kosmetycznych w maksymalnym stężeniu 0,01%, gdy zawartość alfatertienylu w ekstrakcie nie przekracza 0,35%. SCCS zastrzega, że substancja nie powinna być stosowana w produktach przeciwsłonecznych i preparatach narażonych na naturalne i sztuczne promieniowanie słoneczne, ze względu na możliwy potencjał fototoksyczny substancji.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Klasyfikacja Skin Sens. 1 przekazana przez firmy ECHA w zgłoszeniach CLP wskazuje, że substancja ta może powodować alergię.

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

Roślinne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

CI 77288

Zobacz