Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Działanie kosmetyczne

Substancja utleniająca w farbach do włosów (prekursor)

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Składnik znajduje się w wykazie substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (załącznik III do Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych). W nieutleniających produktach do farbowania włosów maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia wynosi 3,4 % (w przeliczeniu na siarczan). Substancja może być stosowana w produktach do barwienia rzęs, ale tylko przy zastosowaniu profesjonalnym. Na etykiecie powinny znaleźć się informacje: • Stosunek zmieszania. • Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne. • Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich. • Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia. • Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii. Nie farbować włosów, jeśli: • na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona, • kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów, • w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny. Dodatkowe warunki określone w Rozporządzeniu 1223/2009: „W utleniających preparatach do farbowania włosów po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy lub rzęsy nie może przekraczać 3,4 % (w przeliczeniu na siarczan).”

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Paraffin

Zobacz