Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Titanium Dioxide (dwutlenek tytanu) absorbuje promieniowanie UV, dzięki czemu chroni kosmetyk przed pogarszaniem się jego jakości pod wpływem światła.

Działanie kosmetyczne

Titanium Dioxide (ditlenek tytanu) w kosmetykach to filtr UV, chroniący skórę przed szkodliwym wpływem promieniowania słonecznego.

Bezpieczeństwo Titanium Dioxide

Bezpieczeństwo składnika
Składnik bezpieczny i dozwolony do stosowania w kosmetykach w ograniczonym stężeniu. W zależności od kategorii produktu kosmetycznego dozwolone stężenie składnika może być różne. Składnik znajduje się na liście filtrów UV oraz barwników dozwolonych do stosowania z ograniczeniami w produktach kosmetycznych. W szczegółach reguluje to rozporządzenie kosmetyczne 1223/2009. Ditlenek tytanu (TiO2) w postaci proszku zawierającego co najmniej 1 % cząstek o średnicy aerodynamicznej ≤ 10 μm nie może być stosowany w produktach kosmetycznych mogących prowadzić do narażenia inhalacyjnego (płuc) konsumenta poprzez wdychanie cząsteczek ditlenku tytanu.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Zgodnie ze zharmonizowaną klasyfikacją i oznakowaniem (CLP) zatwierdzoną przez Unię Europejską, TiO2 posiada klasyfikację jako substancja posiadająca działanie rakotwórcze kat. 2 przez drogi oddechowe (wdychanie). Przyjęta klasyfikacja ditlenku tytanu ma zastosowanie tylko do ditlenku tytanu w postaci proszku zawierającego co najmniej 1 % cząstek TiO2 o średnicy aerodynamicznej ≤ 10 μm. Innymi słowy, klasyfikacja składnika obejmuje wyłącznie formę nanomateriału i tylko przy narażeniu drogą inhalacyjną (przez wdychanie). Klasyfikacja CLP odnosi się tylko do 100% czystej substancji.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko Titanium Dioxide

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie Titanium Dioxide

Mineralne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

PEG-5 Castor Oil

Zobacz