Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Działanie kosmetyczne

Substancja utleniająca w farbach do włosów (prekursor).

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Składnik znajduje się w wykazie substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (załącznik III do Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych). Substancja może być stosowana w utleniających produktach do farbowania włosów oraz prodktach do barwienia rzęs. Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy lub rzęsy nie może przekraczać 2,0 % (w przeliczeniu na wolną zasadę).

Bezpieczeństwo czystej substancji
Zgodnie ze zharmonizowaną klasyfikacją i oznakowaniem (CLP) zatwierdzoną przez Unię Europejską, substancja ta działa uczulajaco na skórę i może wykazywać toksyczność ostrą. Klasyfikacja CLP odnosi się tylko do substancji w postaci czystej (100%). W produktach kosmetycznych Toluene-2,5-diamine używany jest w odpowiednio dobranym, bezpiecznym i niewielkim stężeniu, a tym samym nie wywołuje takich efektów jak substancja czysta.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Składnik zaklasyfikowany jako mogący powodować reakcję alergiczną skóry.

Wpływ na środowisko

Według zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania zatwierdzonej przez Unię Europejską, substancja ta jest toksyczna dla organizmów wodnych (toksyczność ostra). Klasyfikacja odnosi się jednak do substancji w postaci czystej.

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Zea Mays (Corn) Bran Extract

Zobacz