Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Substancja konsystencjotwórcza, wpływa na lepkość gotowego produktu i poprawia właściwości użytkowe (aplikacyjne). Wypełniacz – dodawany do kosmetyku w celu zwiększenia jego objętości, a także rozproszenia w nim innego składnika stałego.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Panel ekspertów ocenił krótkoterminowe i długoterminowe badania bezpieczeństwa dotyczące składników pochodzących z kukurydzy i nie zidentyfikował żadnych problemów dotyczących bezpieczeństwa, ani obaw związanych ze stosowaniem tych składników w kosmetykach.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

Roślinne

Źródła danych

Undecylenic Acid

Zobacz