Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Działanie kosmetyczne

Substancja stosowana w preparatach do higieny jamy ustnej jako substancja polerująca, oczyszczająca oraz redukująca nieprzyjemny zapach.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Zinc Chloride jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych. Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych: Składnik znajduje się w wykazie substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (zał. III, pozycja 24). Maksymalne stężenie substancji w preparacie gotowym do użycia to 1% w przeliczeniu na cynk.Zinc Chloride jest substancją ogólnie uznawaną za bezpieczną (GRAS – Generally Recognized As Safe) stosowaną jako składnik żywności. Opinia SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety): SCCS w 2018 opublikował opinię, w której oszacował, że narażenie na rozpuszczalne w wodzie sole cynku w pastach do zębów i płynach do płukania ust w stężeniach odpowiednio 1 i 0,1%, może prowadzić do dziennego spożycia na poziomie 3,54 mg dla dorosłych i dzieci w wieku 6-17 lat. Ekspozycja ta stanowi od 14 do 35% górnej granicy normy dla tych grup wiekowych. Dlatego SCCS uważa, że stosowanie cynku w pastach do zębów i płynach do płukania jamy ustnej jest bezpieczne dla dorosłych i dzieci w wieku 6-17 lat.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Zgodnie z zharmonizowaną klasyfikacją i oznakowaniem (CLP) zatwierdzonym przez Unię Europejską, chlorek cynku powoduje uszkodzenia skóry i uszkodzenia oczu, jest szkodliwy w przypadku połknięcia oraz wykazuje bardzo toksyczne działanie w stosunku do organizmów wodnych, zarówno w wyniku krótkotrwałego, jak i długotrwałego narażenia. Klasyfikacja CLP odnosi się tylko do substancji w postaci czystej (100%). W produktach kosmetycznych Zinc Chloride używany jest w niewielkim stężeniu (do 1%), a tym samym nie wywołuje takich efektów jak substancja czysta.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Substancja szkodliwa dla organizmów wodnych zarówno w wyniku krótkotrwałego, jak i długotrwałego narażenia. Klasyfikacja CLP odnosi się tylko do substancji w postaci czystej (100%). W produktach kosmetycznych Zinc Chloride używany jest w niewielkim stężeniu, a tym samym nie wywołuje takich efektów jak substancja czysta.

Pochodzenie

Syntetyczne, mineralne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Laureth-23

Zobacz