SUP

Od niedawna na opakowaniach wyrobów higienicznych i niektórych produktów kosmetycznych można znaleźć nowe oznakowanie – niebieskie i czerwone okienka z obrazkami żółwia i toalety. Wymóg umieszczania takich znaków wynika z dyrektywy SUP – Single Use Plastics Directive. Oznakowanie ma ograniczyć negatywny wpływ tworzyw sztucznych jednorazowego użytku na środowisko wodne, które stanowią, aż 70 % wszystkich odpadów morskich w Unii Europejskiej.  

Nowe oznakowanie – jak wygląda, co oznacza?

W zależności od tego na jakim produkcie umieszczone jest oznakowanie wynikające z dyrektywy SUP nieznacznie różni się wyglądem. Generalnie, oznakowanie powinno składać się z dwóch okienek tej samej wielkości – czerwonego i niebieskiego. Pod okienkami powinno być umieszczone czarne prostokątne okienko zawierające tekst informacyjny „PRODUKT ZAWIERA PLASTIK”.

Na chusteczkach nawilżanych znajdziemy poniższe oznakowanie:

SUP

Oznakowanie informuje, że produkt zawiera plastik, oraz ważną informację o sposobie postępowania z produktem po użyciu: nie należy po zużyciu wyrzucać go do toalety. Wyrzucenie takiego produktu niezgodnie z instrukcją może spowodować przedostanie się do kanalizacji, a tym samym do środowiska wodnego. Taki odpad może mieć szkodliwy wpływ na ekosystem, bioróżnorodność i potencjalnie na zdrowie ludzi.

Na jakich produktach można znaleźć oznakowanie?

Dyrektywę SUP stosuje się do wskazywanych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, czy oksydegradowalnych tworzyw sztucznych – są to między innymi chusteczki nawilżane. Zgodnie z raportami Komisji Europejskiej, spośród produktów kosmetycznych znajdowanych na plażach, to właśnie chusteczki nawilżane najczęściej trafiają do środowiska wodnego, zamiast do kosza na śmieci. Są to np. chusteczki dla niemowląt, chusteczki oczyszczające do skóry, chusteczki do dezynfekcji rąk, chusteczki do demakijażu, chusteczki do higieny intymnej, nawilżany papier toaletowy.

Natomiast pojęcie „chusteczki” nie zawsze należy rozumieć dosłownie, dlatego oznakowanie SUP możemy znaleźć też na innych produktach niż tradycyjne chusteczki nawilżane. Zapisy dyrektywy SUP zostały bardzo precyzyjnie przeanalizowane, słowo po słowie w przewodniku technicznym Komisji Europejskiej, dlatego rozumienie „chusteczki” jest nieco rozszerzone. Chusteczki nawilżane rozumiane są jako niewielkie kawałki uprzednio nawilżonego materiału zawierającego tworzywa sztuczne, które przeznaczone są do jednorazowego użytku i ich zastosowanie przewidziane jest w celu higieny osobistej. Sama chusteczka to kawałek materiału, a więc nie musi być zawsze rozumiana jako typowa chusteczka, ale także kawałek materiału. Dlatego oznakowanie SUP można znaleźć również naopakowaniach maseczek w płachcie, skarpetkach/rękawiczkach złuszczających/nawilżających, płatkach pod oczy.

Czy na wszystkich chusteczkach nawilżanych znajdziemy nowe oznakowanie?

Obowiązek oznakowania dotyczy chusteczek, które są jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa sztucznego, uprzednio nawilżone i przeznaczone do higieny osobistej.

Ze względu na różnorodność chusteczek nawilżanych na rynku część z nich będzie podlegała pod obowiązek oznakowania SUP, a część będzie zwolniona z tego obowiązku. Nie wszystkie chusteczki zawierają plastik, nie wszystkie są sprzedawane w formie nawilżonej i nie wszystkie są jednorazowe. Producent, aby ocenić czy na danym produkcie należy umieścić oznakowanie SUP musi przeanalizować definicję produktu SUP oraz kryteria, które opracowała Komisja i odpowiednio oznakować produkty, które podlegają przepisom SUP. Dlatego na sklepowej półce spotkasz chusteczki nawilżane z nowym oznakowaniem jak i bez niego.

Pamiętaj – masz wpływ!

Jeśli na opakowaniu chusteczek nawilżanych, maski w płachcie czy innym tego typu produkcie zobaczysz nowe oznakowanie, pamiętaj, aby po zużyciu wyrzucić je w odpowiedni sposób! Nie wyrzucaj tego typu produktów do toalety, aby nie miały szansy na przedostanie się do środowiska wodnego. Każdy z nas jest odpowiedzialny i może mieć wpływ na to co dzieje się z odpadami!

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.