W dzisiejszym świecie, w którym troska o środowisko staje się coraz ważniejsza, zarządzanie odpadami jest nieodłącznym elementem etycznego i zrównoważonego prowadzenia działalności. Również salony kosmetyczne i kosmetologiczne muszą sprostać wymaganiom stawianym przez ustawodawcę w zakresie gospodarowania odpadami. Dbałość o właściwe zarządzanie odpadami jest szczególnie istotna, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z odpadami, które ze względu na swoje charakterystyczne cechy, nie mogą być traktowane jako część odpadów komunalnych.

W gabinetach najczęściej wytwarzane są odpady, które z perspektywy przepisów prawa klasyfikowane są jako odpady komunalne oraz odpady medyczne. Dodatkowo, w zależności od profilu działalności, w gabinecie mogą powstawać także odpady opakowaniowe z opakowań jednorazowych, opakowania po kosmetykach oraz rzadziej inne rodzaje odpadów.

Odpady komunalne

Kluczowym aktem prawnym regulującym obszar odpadów jest ustawa o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21), w której znajdziemy dokładną definicję odpadów komunalnych. W skrócie, odpady komunalne, zwane także bytowymi lub potocznie określane jako śmieci, to odpady, które:

Odpadem komunalnym będzie więc butelka po wodzie, którą zaoferowano nam podczas zabiegu czy opakowanie po kawie dostępnej dla pracowników. Odpady komunalne już na etapie zbierania powinny być segregowane i oddzielane od pozostałych kategorii. Następnie, w zależności od sytuacji gabinetu, odpady komunalne mogą zostać zebrane przez gminę lub firmę, która odbiera odpady z danej nieruchomości.

Odpady medyczne

W aktualnym ustawodawstwie nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy gabinety kosmetyczne wytwarzają odpady medyczne, a jeśli tak, to które konkretnie odpady powinny być zakwalifikowane do takiej grupy. Dzieje się tak, ponieważ, odpady medyczne zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) stanowią odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Tak brzmiąca definicja, wiążąca powstawanie odpadów medycznych z konkretną działalnością jak świadczenia zdrowotne czy prowadzenie badań nie odpowiada w pełni odpadom z gabinetów kosmetycznych.

Dobrą praktyką jest jednak zaliczanie narzędzi i materiałów, które mogą mieć bezpośredni kontakt z krwią i wydzielinami/wydalinami klienta (w których mogą znajdować się drobnoustroje i które łatwo można przenieść na inną osobę) do odpadów medycznych. Możemy tutaj zakwalifikować na przykład igły, końcówki na farbę do wykonywania makijażu permanentnego, maszynki do golenia (podgalania) lub żyletki, frezy czy końcówki do mikrodermabrazji, płatki kosmetyczne (waciki), gaziki, tampony, wata, lignina, podkłady medyczne, serwety z gazy, ręczniki papierowe, patyczki higieniczne. Oczywiście lista takich materiałów może być różna w zależności od sposobu przeprowadzenia danego zabiegu. Odpady zakaźne gromadzi się w miejscu ich powstawania w pojemnikach lub workach koloru czerwonego, w warunkach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia. Następnie gabinet przekazuje tego rodzaju odpady wyspecjalizowanej firmie, która zajmuje się ich unieszkodliwieniem.

Podsumowanie

Odpady powstające w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej mogą być odmiennie klasyfikowane od tych generowanych w gospodarstwach domowych, nawet jeśli ich składowe są pozornie do siebie podobne, ponadto ustawodawca może nakładać na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki. Gabinety i salony klasyfikujące swoje odpady jako komunalne powinny zawsze pamiętać o obowiązku segregacji odpadów na poszczególne frakcje, zgodnie z wymaganiami odbiorcy odpadów.

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.