INCI – międzynarodowe nazewnictwo składników kosmetyków – system nazewnictwa mający na celu ujednolicenie nazewnictwa składników kosmetyków. Nonmenklatura używana na terenie Unii Europejskiej, stworzona w celu identyfikacji składników produktów kosmetycznych.

Substancja maskująca

Zobacz