Solubilizator – substancja powierzchniowo czynna, umożliwiająca wprowadzenie do roztworu wodnego substancji nierozpuszczalnych lub trudno rozpuszczalnych w wodzie, np. kompozycji zapachowych, wyciągów roślinnych, substancji tłuszczowych.

Emulsja

Zobacz