Przejdź do:

Ceteareth-10

Nazwa zwyczajowa: Mieszanina alkoholi cetylowego i stearylowego oksyetylenowanych 10 molami tlenku etylenu

Opis

Niejonowa substancja powierzchniowo czynna. Substancja umiarkowanie rozpuszczalna w wodzie, umarkowanie hydrofilowa. Substancja stabilna w obecności elektrolitów. Wrażliwa na zmiany pH - stabilna w niskim pH, w wysokim ulega rozpadowi na mniejsze części (hydrolizie). Niewrażliwa na twardą wodę, zawierającą głównie jony wapnia i magnezu
 

Działanie kosmetyczne

Substancja myjąca - usuwa zanieczyszczenia z powierzchni skóry i włosów
 

Funkcja w kosmetyku

Emulgator W/O, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Substancja pianotwórcza, stabilizująca i poprawiająca jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Pełni rolę modyfikatora reologii (czyli poprawia konsystencję) w preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne, dzięki tworzeniu tzw. mieszanych miceli.

 

Regulacje prawne


Bezpieczeństwo

Więcej informacji na temat stosowania substancji w kosmetykach znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej
 

Powiadom Znajomego
Zamknij