Przejdź do:

Lauramide MEA

Nazwa chemiczna: N-(2-hydroksyetylo)dodekanoamid Nazwa zwyczajowa: Monoetanoloamid kwasu laurynowego

Opis

Niejonowa substancja powierzchniowo czynna. Substancja umiarkowanie lipofilowa, słabo rozpuszcza się w wodzie. Niestabilna chemicznie.

Działanie kosmetyczne

Substancja myjąca - usuwa zanieczyszczenia z powierzchni skóry i włosów. Substancja stosowana jako renatłuszczająca w preparatach myjących. Proces mycia powoduje usunięcie m.in. substancji tłuszczowych, dlatego stosuje się substancje renatłuszczające, które odbudowują barierę lipidową

Funkcja w kosmetyku

Substancja stabilizująca i poprawiająca jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Pełni rolę modyfikatora reologii, czyli zwiększa lepkość preparatu, zawierającego anionowe substancje powierzchniowo czynne, tworząc tzw. mieszane micele. Pełni rolę solubilizatora, czyli umożliwia wprowadzenie do roztworu wodnego substancji nierozpuszczalnych lub trudno rozpuszczalnych w wodzie, np. kompozycje zapachowe, wyciągi roślinne, substancje tłuszczowe

Regulacje prawne


Bezpieczeństwo

Więcej informacji na temat substancji znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej

Powiadom Znajomego
Zamknij