Przejdź do:

METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL (nano)

Nazwa chemiczna: 2,2'-metyleno-bis(6(2H-benzotriazol-2-ilo)-4-(1,1,3,3-tetrametylo-butylo)fenol Nazwa zwyczajowa: Bisoctrizole

Działanie kosmetyczne

Filtr UV, chroniący skórę przed szkodliwym wpływem promieniowania słonecznego.

Funkcja w kosmetyku

Absorbuje promieniowanie UV, dzięki czemu chroni kosmetyk przed pogarszaniem się jego jakości pod wpływem światła.

Regulacje prawne

Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol

Składnik dozwolony do stosowania w kosmetykach w ograniczonym stężeniu. Znajduje się na liście substancji promieniochronnych dozwolonych do stosowania z ograniczeniami w produktach kosmetycznych. Jego maksymalne dopuszczalne stężenie to 10%.

Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano)

Składnik dozwolony do stosowania w kosmetykach w ograniczonym stężeniu. Znajduje się na liście substancji promieniochronnych dozwolonych do stosowania z ograniczeniami w produktach kosmetycznych. Jego maksymalne dopuszczalne stężenie to 10%.

Dodatkowe warunki okreslone w Rozporządzeniu 1223/2009:

Nie do zastosowań, które mogą prowadzić do narażenia płuc użytkownika końcowego na kontakt poprzez wdychanie.
Dozwolone są jedynie nanomateriały o następujących właściwościach: 
— czystość ≥ 98,5 %, z frakcją izomeru 2,2′-metyleno-bis-(6(2H-benzotriazol-2-ilo)-4-(izooktylo)fenolu) nieprzekraczającą 1,5 %,

— rozpuszczalność w wodzie w temperaturze 25 °C: < 5 ng/l,

— współczynnik podziału (log Pow): 12,7 w temperaturze 25 °C,

— niepowlekane,

— średnia wielkość cząstek D50 (50 % udziału ilościowego poniżej tej średnicy): ≥ 120 nm w rozkładzie masy cząsteczkowej lub ≥ 60 nm w liczbowym rozkładzie wielkości cząstek. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0885&from=EN

Bezpieczeństwo

Informacje dotyczące bezpieczeństwa substancji znajdziesz również na stronie Komisji Europejskiej.

Powiadom Znajomego
Zamknij