Przejdź do:

PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL

Nazwa zwyczajowa: Polioksyetylenowany 40 molami tlenku etylenu uwodorniony olej rycynowy

Opis

Niejonowa substancja powierzchniowo czynna. Substancja hydrofilowa, rozpuszczalna w wodzie. Stabilna w obecności elektrolitów. Wrażliwa na zmiany pH - w niskim pH jest stabilna, w wysokim ulega rozpadowi (hydrolizie).
 

Działanie kosmetyczne

Substancja odtłuszczająca usuwająca zanieczyszczenia tłuszczowe z powierzchni skóry.

Funkcja w kosmetyku

Emulgator O/W, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Ponadto pełni rolę solubilizatora, czyli umożliwia wprowadzenie do roztworu wodnego substancji nierozpuszczalnych lub trudno rozpuszczalnych w wodzie, np. kompozycje zapachowe, wyciągi roślinne, substancje tłuszczowe.

Regulacje prawne


Bezpieczeństwo

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil jest bardzo bezpiecznym surowcem stosowanym w kosmetykach.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania substancji w kosmetykach znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej

Powiadom Znajomego








Zamknij