Przejdź do:

POLYSORBATE 20

Nazwa zwyczajowa: Polioksyetylenowane 20 molami tlenku etylenu estry tłuszczowe sorbitanu

Opis

Niejonowa substancja powierzchniowo czynna. Substancja bezpieczna dla środowiska - biodegradowalna. Substancja hydrofilowa (rozpuszczalna w wodzie), dobrze tolerowana przez skórę i błony śluzowe, odporna na elektrolity zawarte w wodzie, w zasadowym pH ulega rozpadowi
 

Działanie kosmetyczne


Funkcja w kosmetyku

Emulgator O/W, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Zapobiega rozwarstwianiu się faz w trakcie przechowywania produktu. Ponadto pełni rolę solubilizatora, czyli umożliwia wprowadzenie do roztworu wodnego substancji nierozpuszczalnych lub trudno rozpuszczalnych w wodzie, np. kompozycje zapachowe, wyciągi roślinne, substancje tłuszczowe.

Regulacje prawne


Bezpieczeństwo

Polysorbate-20 jest substancją bezpieczną do stosowania w kosmetykach. Nie wykazuje działania rakotwórczego ani mutagennego.

Informacje  dotyczące bezpieczeństwa substancji znajdziesz również na stronie Komisji Europejskiej oraz Amerykańskiej Agencji FDA.

Powiadom Znajomego
Zamknij