Przejdź do:

Polysorbate 85

Nazwa chemiczna: Pochodna poli(oksy-1,2-etanodiylu) Nazwa zwyczajowa: Mieszanina estrów kwasu laurynowego i sorbitanu oksyetylenowana 20 molami tlenku etylenu

Opis

Niejonowa substancja powierzchniowo czynna. Substancja bezpieczna dla środowiska - biodegradowalna. Substancja umiarkowanie hydrofilowa (czyli umiarkowanie rozpuszczalna w wodzie), dobrze tolerowana przez skórę i błony śluzowe. Substancja odporna na elektrolity zawarte w wodzie, jednak w zasadowym pH ulega rozpadowi
 

Działanie kosmetyczne


Funkcja w kosmetyku

Emulgator O/W, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Substancja pianotwórcza, stabilizująca i poprawiająca jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Ponadto pełni rolę modyfikatora właściwości reologicznych, wpływa na konsystencję kosmetyków, powodując wzrost lepkości
 

Regulacje prawne


Bezpieczeństwo

Więcej informacji na temat stosowania substancji w kosmetykach znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej
 

Powiadom Znajomego
Zamknij