Przejdź do:

Steareth-25

Nazwa zwyczajowa: Alkohol stearylowy oksyetylenowany 25 molami tlenku etylenu

Opis

Niejonowa substancja powierzchniowo czynna. Substancja hydrofilowa, rozpuszcza się całkowicie w wodzie. Wrażliwa na zmiany pH - w niskim pH jest stabilna, w wysokim ulega rozpadowi (hydrolizie).
 

Działanie kosmetyczne

Substancja myjąca - usuwa zanieczyszczenia z powierzchni włosów i skóry
 

Funkcja w kosmetyku

Emulgator O/W, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Substancja pianotwórcza. Stabilizuje i poprawia jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Pełni rolę modyfikatora właściwości reologicznych (czyli poprawia konsystencję, powodując wzrost lepkości) w preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne.
 

Regulacje prawne


Bezpieczeństwo

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania substancji w kosmetykach znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej i Amerykańskiej Agencji FDA

Powiadom Znajomego
Zamknij