Przejdź do:

Tetra-aminopyrimidine Sulfate

Nazwa chemiczna: Siarczan 2,4,5,6- tetraaminopirymidyny

Działanie kosmetyczne

Substancja utleniająca w farbach do włosów (prekursor), 

Regulacje prawne

Składnik znajduje się w wykazie substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (załącznik III do Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych).
W nieutleniających produktach do farbowania włosów maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia wynosi 3,4 % (w przeliczeniu na siarczan).
Na etykiecie należy wydrukować:
• Stosunek zmieszania.
• Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.
• Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.
• Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.
• Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.
Nie farbować włosów, jeśli:
• na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona
i uszkodzona,
• kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,
• w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.
Dodatkowe warunki określone w Rozporządzeniu 1223/2009:
„W utleniających preparatach do farbowania włosów po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy lub rzęsy nie może przekraczać 3,4 % (w przeliczeniu na siarczan).”
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0237&from=EN

Bezpieczeństwo

Informacje dotyczące bezpieczeństwa tej substancji znajdziesz również na stronie Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów działającym przy Komisji Europejskiej.

Powiadom Znajomego
Zamknij