Przejdź do:

Zinc Pyrithione

Nazwa zwyczajowa: Pirytionian cynku

Działanie kosmetyczne

Stosowany w produktach przeciwłupieżowym. 

Regulacje prawne

Składnik znajduje się w wykazie substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (załącznik III do Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych).
Maksymalne stężenie w produktach niespłukiwanych do włosów wynosi 0,1%.


Dodatkowe warunki określone w rozporządzeniu 1223/2009:
„Do celów innych niż zahamowanie rozwoju drobnoustrojów w produkcie. Cel musi wynikać z prezentacji produktu”
 

Bezpieczeństwo

Informacje dotyczące bezpieczeństwa tej substancji znajdziesz również na stronie Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów działającym przy Komisji Europejskiej.

Powiadom Znajomego
Zamknij