Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

2-amino-3-hydroksypirydyna jest stosowana jako prekursor barwnika w utleniających produktach do farbowania włosów oraz produktach przeznaczonych do profesjonalnego barwienia rzęs.

Działanie kosmetyczne

Nadaje kolor włosom. Dokładny uzyskany kolor zależy od innych składników użytych w preparacie i wyjściowego koloru włosów.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
2-amino-3- hydroxypyridine jest potencjalnie drażniący w wysokim stężeniu, dlatego jego stosowanie w produktach kosmetycznych jest regulowane i ograniczone. Stosowany jest w produktach do farbowania włosów i rzęs tylko w ściśle określnym stężeniu i warunkach. Konieczne jest jednak przestrzeganie środków ostrożności dotyczących użytkowania, zarówno dla profesjonalistów, jak i dla konsumentów. Dlatego produkty zawierające 2-amino-3- hydroxypyridine są oznakowane odpowiednimi ostrzeżeniami. 2-amino-3- hydroxypyridine stosowany w określonym dozwolonym stężeniu i zgodnie z pozostałymi ograniczeniami jest bezpieczny. Rozporządzenie 1223/2009: Składnik znajduje się w wykazie substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (załącznik III do Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych). Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie 2-amino-3- hydroxypyridine użytej w produktach do farbowania włosów nie może przekraczać 1,0 %. W przypadku produktów do barwienia rzęs zawierających 2-amino-3- hydroxypyridine przeznaczone są tylko do stosowania profesjonalnego. Jej maksymalne stężenie w produkcie do rzęs nie może przekraczać 0,5% po zmieszaniu w warunkach utleniających. Cosmetic Ingredient Review: W 2014r. eksperci CIR dokonali przeglądu odpowiednich danych i przedstawili wniosek, że 2-amino-3-hydroksypirydyna jest bezpieczna do stosowania w utleniających preparatach do farbowania włosów. SCCP: SCCP ocenił, że zastosowanie 2-amino-3-hydroksypirydyny w utleniających produktach do farbowania włosów w maksymalnym stężeniu 1,0% jest bezpieczne.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Brak oficjalnej klasyfikacji, jako substancja powodująca alergie, ale istnieją doniesienia naukowe, że substancja generuje znaczącą liczbę przypadków uczuleń.

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko

Pochodzenie

Syntetyczne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Citronellol

Zobacz