Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Działanie kosmetyczne

Stosowany w pastach do zębów jako substancja zapobiegająca powstawaniu próchnicy. Wzmacnia szkliwo.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Aluminum Fluoride stosowany w dozwolonym stężeniu i zgodnie z pozostałymi ograniczeniami jest bezpieczny. Rozporządzenie 1223/2009: Składnik znajduje się w wykazie substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (załącznik III do Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych). Produkty do jamy ustnej – maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia 0,15 % w przeliczeniu na fluor. W mieszaninie z innymi związkami fluoru dozwolonymi na mocy niniejszego załącznika całkowite stężenie fluoru nie może przekraczać 0,15 %. Warunki i ostrzeżenia na opakowaniach: „U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem” SCCNFP: Częstość występowania reakcji alergicznych na fluorki w paście do zębów jest bardzo niska. Na podstawie dostępnej puli dowodów naukowych SCCNFP jest zdania, że maksymalne dozwolone stężenie 0,15% (1500 ppm) fluoru jest bezpieczne dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko

Pochodzenie

Syntetyczne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Ceteth-17

Zobacz