Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Anionowa substancja powierzchniowo czynna. Ma właściwości myjące oraz pianotwórcze i poprawiające jakość piany. Jest wrażliwy na twardą wodę, zawierającą głównie jony wapnia i magnezu, dlatego w twardej wodzie pieni się znacznie słabiej niż w wodzie miękkiej.

Działanie kosmetyczne

Substancja myjąca – usuwa zanieczyszczenia z powierzchni skóry i włosów. Może mieć działanie drażniące na skórę i błony śluzowe, dlatego w preparatach kosmetycznych jest stosowany w mieszaninach z innymi substancjami myjącymi (mieszaniny środków powierzchniowo czynnych zwykle nie wykazują działania drażniącego) lub z substancjami łagodzącymi działanie drażniące.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Ammonium Lauryl Sulfate jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych i nie podlega żadnym ograniczeniom stosowania. Na niektórych stronach internetowych pojawiają się informacje o rakotwórczym działaniu Ammonium Lauryl Sulfate (ALS). Są to informacje niezweryfikowane. Według wszelkich danych zawartych w publikacjach naukowych, ALS nie powoduje działania rakotwórczego. ALS jest substancją o długiej historii bezpiecznego użycia i dobrze poznanym profilu toksykologicznym. Więcej informacji na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów. ALS może mieć działanie drażniące na skórę i błony śluzowe, dlatego w preparatach kosmetycznych jest stosowany w mieszaninach z innymi substancjami myjącymi (mieszaniny środków powierzchniowo czynnych zwykle nie wykazują działania drażniącego) lub z substancjami łagodzącymi działanie drażniące. Wyczerpujący przegląd informacji dotyczących bezpieczeństwa ALS w produktach kosmetycznych można znaleźć w publikacjach Cosmetics Ingredients Review (CIR).

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko

Pochodzenie

Syntetyczne, roślinne, naturalne ( Informacji na temat użycia surowca w konkretnym produkcie należy szukać u producenta.)

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Bismuth Oxychloride (CI 77163)

Zobacz