Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Bisabolol w kosmetykach pełni funkcję zapachową

Działanie kosmetyczne

Bisabolol poprawia wygląd suchej lub uszkodzonej skóry, zmniejsza łuszczenie oraz przywraca jędrność. Ma także właściwości kojące.

Bezpieczeństwo Bisabololu

Bezpieczeństwo składnika
Bisabolol jest składnikiem bezpiecznym do używania w produktach kosmetycznych. Bezpieczeństwo bisabololu ocenione zostało przez panel ekspertów CIR. Składnik został uznany za bezpieczny jako stosowany w kosmetykach i produktach do higieny osobistej. Eksperci CIR zauważyli, że wyniki badań toksyczności doustnej i skórnej, genotoksyczności, toksyczności reprodukcyjnej / rozwojowej, uczulenia i fotouczulenia wykazały niewielką toksyczność w preparatach kosmetycznych. Nie zaobserwowano żadnych efektów w 28-dniowym badaniu toksyczności skórnej w dawkach wyższych niż oczekiwano w wyniku zastosowania tego składnika w kosmetykach i produktach do higieny osobistej.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Według zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania zatwierdzonej przez Unię Europejską (CLP), substancja ta może powodować reakcję alergiczną skóry (zaklasyfikowana jako Skin Sens. 1B).

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Składnik zaklasyfikowany jako mogący powodować reakcję alergiczną skóry.

Wpływ na środowisko

Substancja działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (według zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania zatwierdzonej przez Unię Europejską zaklasyfikowana jako Aquatic Chronic 2 oraz Aquatic Acute 2)

Pochodzenie

Syntetyczne, roślinne

Źródła danych

Ciekawostki

Bisabolol występuje w dwóch formach strukturalnych: beta i alfa. Beta-bisabolol znajduje się w kukurydzy i bawełnie. Natomiast alfa-bisabolol jest stosowany w kosmetykach i występuje w różnych roślinach, np. w rumianku.

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Paradisiaca Fruit Extract/Banana Fruit Juice

Zobacz