Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Nadaje czerwony kolor kosmetykom.

Działanie kosmetyczne

Substancja do farbowania włosów

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
CI 16255 jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych. Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych: Składnik znajduje się na liście substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (zał. III, pozycja 192). Maksymalne stężenie substancji w gotowych do użycia, nieutleniających produktach do farbowania włosów wynosi: 0,5%. Składnik znajduje się na liście barwników dopuszczonych do stosowania w produktach kosmetycznych (zał. IV, pozycja 35). Jest substancją o kolorze czerwonym, którą można stosować bez ograniczeń, gdy zostanie spełniona wymagana czystość (zgodnie z dyrektywą Komisji 95/45/WE (E 124). Opinia SCCNFP (Scientific Committee for Cosmetic Products and Non-food Products intended for Consumers): SCCNFP w raporcie z 2004 r. uznał, że składnik CI 16255 nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów, gdy jest stosowany jako barwnik w preparatach do półtrwałego farbowania włosów, w maksymalnym stężeniu 0,5%.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

Syntetyczne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Beta-glucan

Zobacz