Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Substancja konserwująca, hamuje rozwój mikroorganizmów w produkcie kosmetycznym. Chroni kosmetyk przed wtórnym zakażeniem mikroorganizmami, które możemy wprowadzić przy codziennym użytkowaniu produktu (np. nabierając krem palcem).

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Diazolidinyl Urea jest bezpieczny do stosowania jako konserwant w produktach kosmetycznych. Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych: Składnik znajduje się na liście substancji konserwujących dozwolonych do stosowania w produktach kosmetycznych (zał. V, pozycja 46). Jego dopuszczalne maksymalne stężenie w gotowym produkcie to 0,5%. Cosmetic Ingredient Review: CIR w 1990 r. w swoim raporcie uznał Diazolidinyl Urea za bezpieczny składnik kosmetyczny. Diazolidynylomocznik w stężeniu 0,4% wykazał słabo kumulacyjne działanie drażniące na skórę. Podczas 3 z 4 testów z zastosowaniem protokołu maksymalizacji wywołał łagodne uczulenia. CIR w 2006 r. przeanalizował nowe dostępne dane o Diazolidinyl urea i potwierdził pierwotny wniosek. Diazolidynylomocznik jest wykorzystywany w produktach kosmetycznych w stężeniach: 0.00003-0.5%.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Klasyfikacja Skin Sens. 1 przekazana przez firmy ECHA w zgłoszeniach CLP wskazuje, że substancja ta może powodować alergię. Częstość występowania alergii na Diazolidinyl Urea jest większa w Stanach Zjednoczonych (2,4-3,7%) niż w Europie (0,5-1,4%).

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

Syntetyczne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Methyl benzoate

Zobacz