Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Składnik kompozycji zapachowych.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Hexyl cinnamal jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych przy zastosowaniu określonych warunków i ograniczeń. Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych: Hexyl cinnamal znajduje się na liście substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (zał. III, pozycja 87). Jeżeli składnik znajduje się w danym produkcie kosmetycznym to obecność substancji musi być uwzględniona w wykazie składników umieszczonym na etykiecie produktu, gdy jej stężenie przekracza: -0,001 % w produkcie niespłukiwanym -0,01 % w produkcie spłukiwanym Hexyl cinnamal jest substancją ogólnie uznawaną za bezpieczną (GRAS – Generally Recognized As Safe) stosowaną jako substancja aromatyzująca. Opinia SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety): SCCS w 2011 r. i 2012 r. uznał Hexyl Cnnamal za substancję o potencjalnym działaniu alergizującym.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Klasyfikacja Skin Sens. 1 i Skin Sens. 1B przekazana przez firmy ECHA w zgłoszeniach CLP wskazuje, że substancja ta może powodować alergię. Hexyl cinnamal posiada potencjał alergizujący, jednak liczba udokumentowanych przypadków uczulenia na substancję u ludzi jest niska.

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

Syntetyczne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Echinacea Angustifolia Extract

Zobacz