Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania do włosów (prekursor). Stosowany w produktach przeznaczonych do barwienia włosów i rzęs w produktach profesjonalnych.

Działanie kosmetyczne

Nadaje włosom kolor. Dokładny uzyskany kolor zależy od innych składników użytych w preparacie i wyjściowego koloru włosów.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
P-Aminophenol jest bezpieczny do stosowania w ograniczonym stężeniu. Rozporządzenie 1223/2009: Składnik znajduje się w wykazie substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (załącznik III do Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych). W utleniających produktach do farbowania włosów maksymalne stężenie stosowane na włosy lub rzęsy nie może przekraczać 0,9 %. Opinia SCCS: Na podstawie dostarczonych danych SCCS jest zdania, że stosowanie p-aminofenolu w maksymalnym stężeniu 0,9% w utleniających farbach do włosów nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumenta, poza jego potencjalnym działaniem uczulającym.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Zgodnie ze zharmonizowaną klasyfikacją i oznakowaniem (CLP) zatwierdzoną przez Unię Europejską, substancja ta jest szkodliwa w przypadku połknięcia, jest szkodliwa w przypadku wdychania i podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne. Klasyfikacja CLP odnosi się tylko do czystej 100% substancji. W produktach kosmetycznych p-Aminophenol może być używany w niewielkim stężeniu -0,9%, dlatego nie wywołuje takich efektów jak czysta substancja.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Brak oficjalnej klasyfikacji jako substancja powodująca alergię, ale istnieją doniesienia naukowe, że substancja generuje znaczącą liczbę przypadków uczuleń. Znajduje się na liście potencjalnych alergenów

Wpływ na środowisko

Zgodnie ze zharmonizowaną klasyfikacją i oznakowaniem (CLP) zatwierdzoną przez Unię Europejską, substancja ta jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych, ma długotrwałe skutki dla środowiska wodnego. Klasyfikacja CLP odnosi się tylko do czystej 100% substancji. W produktach kosmetycznych p-Aminophenol może być używany w niewielkim stężeniu -0,9%, dlatego nie wywołuje takich efektów jak czysta substancja.

Pochodzenie

syntetyczne

Źródła danych

Ciekawostki

P-Aminofenol jest stosowany w systemach trwałej koloryzacji włosów, gdzie kolor jest produkowany wewnątrz włókna włosowego. Osiąga się to dzięki starannej recepturze produktu tak, aby jego składniki współdziałały w wysoce kontrolowanym procesie. Preparaty do farbowania włosów można podzielić na trzy kategorie – tymczasowe, półtrwałe i trwałe farbowanie włosów. Preparaty do trwałego farbowania włosów są często określane jako utleniające farby do włosów, które są sprzedawane jako produkty dwuskładnikowe. Jeden składnik zawiera związki (prekursory), które stają się barwnikami, a drugi składnik to stabilizowany roztwór nadtlenku wodoru. Oba składniki miesza się bezpośrednio przed użyciem. Tworzenie koloru – właściwych barwników następuje po połączeniu składników. Bezbarwne prekursory są utleniane przez nadtlenek wodoru, tworząc duże cząsteczki barwiące. Kolor, który powstaje, zależy od zestawu i proporcji prekursorów i dodatku bezpośrednich barwników obecnych w roztworze do farbowania, a także od pH roztworu do farbowania i czasu kontaktu z włosami.

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Cetearyl Glucoside

Zobacz