Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Humektant zapobiega wysychaniu masy kosmetycznej przy ujściu butelki, tuby itp. Rozpuszczalnik. Modyfikator reologii.

Działanie kosmetyczne

Hydrofilowa substancja nawilżająca skórę. Ma zdolność przenikania przez warstwę rogową naskórka, dzięki czemu pełni rolę promotora przenikania, ułatwia w ten sposób transport składników aktywnych kosmetyku w głąb naskórka. Tworzy na powierzchni skóry hydrofilowy film ograniczający TEWL (transepidermalną utratę wody).

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Propylene Glycol jest bezpieczny do stosowania w kosmetykach. Właściwości glikolu propylenowego zostały bardzo dobrze zbadane, poznane i opisane. Jest on związkiem o niskiej toksyczności, bardzo dobrze tolerowanym przez skórę i oczy. Nie powoduje podrażnień, jak również nie wykazuje właściwości uczulających. Glikol propylenowy nie jest składnikiem rakotwórczym, mutagennym ani reprotoksycznym. Amerykańska agencja FDA włączyła glikol propylenowy na tzw. listę GRAS, czyli substancji dodawanych do żywności powszechnie uważanych za bezpieczne (Generaly Recognized as Safe). FDA zatwierdziła również stosowanie glikolu propylenowego w stężeniach sięgających 98% w lekach miejscowych oraz 92% w roztworach doustnych. Potencjalne działanie rakotwórcze glikolu propylenowego zostało definitywnie wykluczone zarówno przez zespół ekspertów Cosmetic Ingedient Review (CIR), jak i Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Substancje o potwierdzonym działaniu rakotwórczym są klasyfikowane i rejestrowane przez wiele międzynarodowych organizacji, jak WHO (Międzynarodowa Organizacja Zdrowia), IARC (Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem), US EPA (Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych). Żadna z tych organizacji nie włączyła glikolu propylenowego na listę substancji rakotwórczych.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

syntetyczne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

HC Yellow No. 2

Zobacz