Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Substancja konserwująca, hamuje rozwój mikroorganizmów w produkcie kosmetycznym. Chroni kosmetyk przed wtórnym zakażeniem mikroorganizmami, które możemy wprowadzić przy codziennym użytkowaniu produktu (np. nabierając krem palcem).

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Propylparaben jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych. Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych: Składnik znajduje się na liście substancji konserwujących dozwolonych do stosowania w produktach kosmetycznych (zał. V, pozycja 12a). Jego dopuszczalne maksymalne stężenie w gotowym produkcie to: -0,14% (w przeliczeniu na kwas 4-hydroksybenzoesowy) dla pojedynczego estru, -0,8% (w przeliczeniu na kwas 4-hydroksybenzoesowy) dla mieszaniny estrów, gdy suma poszczególnych stężeń parabenu butylowego i parabenu propylowego i ich soli nie przekracza 0,14%. Substancji nie należy stosować w produktach niespłukiwanych, przeznaczonych do nakładania na skórę na obszarze przykrytym pieluchą u dzieci poniżej 3 roku życia. Warunki i ostrzeżenia jakie powinny być umieszczone na opakowaniu produktów niespłukiwanych przeznaczonych dla dzieci poniżej 3 roku życia: „Nie stosować w okolicach podpieluszkowych”. Opinia SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety): SCCS na podstawie dostępnych danych wielokrotnie wyrażało w raportach (2005 r., 2006 r., 2008 r., 2011 r., 2013 r.) opinię o Propylparaben. W 2020 r. Komisja Europejska wezwała SCCS do wyrażenia opinii na temat bezpieczeństwa propyloparabenu na podstawie nowych dowodów naukowych, które zostały przekazane przez zainteresowane strony i potwierdza bezpieczeństwo substancji. Cosmetic Ingredient Review: CIR w 2020 r. na podstawie przeglądu odpowiednich danych i poprzednich raportów oceny bezpieczeństwa (2008 r., 1984 r.) uznał Propylparaben za bezpieczny składnik produktów kosmetycznych w obecnych praktykach stosowania i wykorzystywanych stężeniach. Propylparaben posiada słaby potencjał uczulający. Parabeny mogą zwiększać penetrację innych składników preparatu przez skórę, dlatego nie powinny być stosowane w kosmetykach razem z innymi substancjami, których ocena bezpieczeństwa opiera się na braku przenikania. Propylparaben jest substancją ogólnie uznawaną za bezpieczną (GRAS – Generally Recognized As Safe) stosowaną jako konserwant w żywności.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

Syntetyczne

Źródła danych

Ciekawostki

Propylparaben jest jedną z pochodnych kwasu 4-hydroksybenzoesowego, które są określane jako parabeny. Są to najlepiej przebadane konserwanty, które stosuje się m.in. w kosmetykach, żywności i lekach.

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Amodimethicone

Zobacz