Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Substancja konserwująca, hamuje rozwój mikroorganizmów w produkcie kosmetycznym. Chroni kosmetyk przed wtórnym zakażeniem mikroorganizmami, które możemy wprowadzić przy codziennym użytkowaniu produktu (np.nabierając krem palcem).

Działanie kosmetyczne

Substancja antystatyczna, zmniejsza elektryzowanie się włosów poprzez zobojętnienie ładunków elektrycznych na ich powierzchni. Posiada duże powinowactwo do powierzchni włosów, wygładza je i nabłyszcza.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Stearalkonium Chloride jest bezpieczny, jeżeli jest stosowana w stężeniach zalecanych w wykazie substancji konserwujących dozwolonych do stosowania w kosmetykach. Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych: Składnik znajduje się w na liście substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (zał. III, pozycja 65). Substancja jest dopuszczona do stosowania w produktach spłukiwanych do włosów (skóry głowy) w maksymalnym stężeniu 3% (w gotowym produkcie) w przeliczeniu na chlorek benzalkonium. W produktach gotowych stężenie chlorku, bromku i sacharynianu benzalkonium o długości łańcucha alkilowego mniejszej lub równej C14 nie może przekraczać 0,1 % (jako chlorek benzalkonium). Jeżeli substancja jest wykorzystana do celów innych niż zahamowanie rozwoju drobnoustrojów w produkcie, to cel ten musi wynikać z prezentacji produktu. Składnik znajduje się na liście substancji konserwujących dozwolonych do stosowania w produktach kosmetycznych (zał. V, pozycja 54). Jego maksymalne dopuszczalne stężenie w gotowym preparacie wynosi 0,1% w przeliczeniu na chlorek benzalkonium. Na etykiecie produktu kosmetycznego powinna znaleźć się informacja: Unikać kontaktu z oczami. Cosmetic Ingredient Review: CIR w 1982 r. uznał Stearalkonium Chloride za bezpieczny składnik produktów kosmetycznych w obecnie wykorzystywanych stężeniach. Stearalkonium Chloride w stężeniu 1,25% wykazuje potencjał drażniący. CIR w 2001 r. na podstawie nowych danych i poprzedniego raportu oceny bezpieczeństwa potwierdził pierwotny wniosek i postanowił nie otwierać ponownie oceny bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

syntetyczne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Calcium Titanium Borosilicate

Zobacz