Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Emulgator O/W, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Substancja pianotwórcza. Stabilizuje i poprawia jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Pełni rolę modyfikatora reologii (czyli poprawia konsystencję, powodując wzrost lepkości) w preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne.

Działanie kosmetyczne

Substancja myjąca, usuwa zanieczyszczenia z powierzchni włosów i skóry. Substancja zwilżająca, ułatwia kontakt mytej powierzchni z roztworem myjącym, przez co ułatwia usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni skóry i włosów.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Steareth-25 jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych. Cosmetic Ingredient Review: Eksperci CIR w raporcie z 2012 r. uznał Steareth-25 (należący do grupy alkilowych estrów PEG) za bezpieczny składnik produktów kosmetycznych. CIR zastrzega, że preparaty powinny być tak sformułowane, aby nie drażniły. Składniki Steareth mogą zwiększać penetrację innych składników preparatu przez skórę, dlatego należy zachować ostrożność podczas formułowania produktów kosmetycznych ze składnikami, których ocena bezpieczeństwa opiera się na braku przenikania. Ta ocena ma również na celu uwzględnienie przyszłych składników kosmetycznych eteru alkilowego PEG, które różnią się od tych wymienionych w niniejszym dokumencie jedynie liczbą powtarzających się jednostek glikolu etylenowego.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Źródła danych

astragalus gummifer gum

Zobacz