Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Emulgator W/O, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Stabilizator emulsji, zwiększa stabilność i wydłuża okres trwałości emulsji.

Działanie kosmetyczne

Substancja renatłuszczająca. Proces mycia powoduje usunięcie m.in. substancji tłuszczowych z warstwy rogowej naskórka. Dlatego stosuje się substancje renatłuszczające, które odbudowują barierę lipidową i częściowo hamują proces wymywania lipidów z warstwy rogowej naskórka.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Stearic Acid jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych. Cosmetic Ingredient Review: CIR w 1987 r. uznał Stearic Acid za bezpieczny składnik produktów kosmetycznych w obecnych praktykach stosowania i wykorzystywanych stężeniach. CIR w raporcie z 2019 r. na podstawie przeglądu nowych danych i poprzednich raportów oceny bezpieczeństwa uznał Stearic Acid za bezpieczny składnik produktów kosmetycznych. CIR zastrzega, że preparaty powinny być tak sformułowane, aby nie drażniły, ani nie uczulały, co możne być ocenione na podstawie ilościowej oceny ryzyka (QRA – Quantitative Risk Assessment). Stearic Acid jest substancją ogólnie uznawaną za bezpieczną (GRAS – Generally Recognized As Safe) bezpośrednio dodawaną do żywności.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

Syntetyczne, roślinne, zwierzęce

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Poloxamer 183

Zobacz