Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Substancja konserwująca, hamuje rozwój mikroorganizmów w produkcie kosmetycznym. Chroni kosmetyk przed wtórnym zakażeniem mikroorganizmami, które możemy wprowadzić przy codziennym użytkowaniu produktu (np. nabierając krem palcem).

Działanie kosmetyczne

Stosowany w produktach do włosów jako substancja przeciwłupieżowa, regulująca wydzielanie sebum, przeciwbakteryjna i przeciwświądowa

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika

Zinc Pyrithione jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych. Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych: Składnik znajduje się w wykazie substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (zał.III, pozycja 101). Maksymalne stężenie substancji w gotowych do użycia produktach niespłukiwanych do włosów to 0,1%. Jeżeli substancja jest wykorzystana do celów innych niż zahamowanie rozwoju drobnoustrojów w produkcie, cel musi wynikać z prezentacji produktu. Składnik znajduje się także w wykazie substancji konserwujących dozwolonych do stosowania w produktach kosmetycznych (zał. V, pozycja 8). Jego dopuszczalne maksymalne stężenie w gotowym produkcie to: w produktach do włosów – 1,0%, – w innych produktach – 0,5%. Składnik jest przeznaczony do zastosowania tylko w produktach do spłukiwania. Nie należy stosować w produktach do jamy ustnej. Opinia SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety): SCCS w 2020 r. na podstawie dostępnych danych i poprzednich opinii bezpieczeństwa uznał Zinc Pyrithione za bezpieczny, gdy jest stosowany jako środek przeciwłupieżowy w spłukiwanych produktach do włosów do maksymalnego stężenia 1%.

Bezpieczeństwo czystej substancji

Zgodnie z regulacjami chemicznymi Unii Europejskiej – zharmonizowaną klasyfikacją i oznakowaniem (CLP), Zinc Pyrithione posiada klasyfikację jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (działanie reprotoksyczne). Klasyfikacja CLP odnosi się wyłącznie do 100% czystej substancji. O tym, czy substancja klasyfikowana może być stosowana i w jakich produktach, decydują dalsze etapy – ocena bezpieczeństwa i regulacje sektorowe, dotyczące różnych produktów. W przypadku produktów kosmetycznych, klasyfikacja chemiczna substancji rozpoczyna proces oceny jej bezpieczeństwa przez niezależny Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów. Jeśli substancja klasyfikowana okaże się bezpieczna w określonych zastosowaniach – możliwe jest jej uregulowanie – wyłącznie dla tych, konkretnych zastosowań, np. jednej lub kilku kategorii produktów. Komitet SCCS w 2020 r. ocenił, że pirytionian cynku jest bezpieczny do stosowania w stężeniu do 1% w spłukiwanych szamponach przeciwłupieżowych. Jednakże w procesie legislacyjnym dla składnika, który jest klasyfikowany w myśl przepisów chemicznych, jako substancja reprotoksyczna, oprócz wymogu pozytywnej oceny bezpieczeństwa, pod uwagę brane są inne kryteria, m.in. brak zamienników dla ocenianej substancji, zgodność z przepisami dotyczącymi żywności oraz ocena narażenia ze wszystkich źródeł. W przypadku pirytionianu cynku wykazano, że istnieją zamienniki o analogicznym, lub podobnym sposobie działania. To w konsekwencji spowodowało, że substancja została zakazana, mimo pozytywnej oceny bezpieczeństwa. Pirytionian cynku został zakazany do stosowania w kosmetykach na mocy rozporządzenia 2021/1902. Zakaz stosowania i udostępniania produktów kosmetycznych z pirytionianem cynku zacznie obowiązywać od 1 marca 2022 r.  

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Klasyfikacja Skin Sens. 1 przekazana przez firmy ECHA w zgłoszeniach CLP wskazuje, że substancja ta może powodować alergię.

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

Syntetyczne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

PEG-40 Stearate

Zobacz