Przejdź do:

FORMALDEHYDE

Nazwa chemiczna: Formaldehyd (Aldehyd mrówkowy)

Opis

Składnik dozwolony do stosowania tylko w preparatach do paznokci lub jako substancja konserwująca.

Działanie kosmetyczne

Utwardzenie płytki paznokciowej

Funkcja w kosmetyku

Formaldehyd jest substancją konserwującą, która uniemożliwia rozwój i przetrwanie mikroorganizmów w czasie przechowywania produktu. Chroni również kosmetyk przed nadkażeniem bakteryjnym, które możemy wprowadzić przy codziennym użytkowaniu produktu (np.nabierając krem palcem).

Regulacje prawne

1)Składnik dozwolony do stosowania w kosmetykach w ograniczonym stężeniu. Znajduje się na liście substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonej ilości, zakresie i warunkach stosowania. Jego dopuszczalne maksymalne stężenie w gotowym produkcie wynosi: produkty do utwardzania paznokci - do 5%.

2)Składnik dozwolony do stosowania w kosmetykach w ograniczonym stężeniu. Znajduje się na liście substancji konserwujących dozwolonych do stosowania z ograniczeniami w produktach kosmetycznych. Jego dopuszczalne maksymalne stężenie w gotowym produkcie wynosi:

  • produkty do jamy ustnej: 0,1 % (wolny formaldehyd),
  • pozostałe produkty: 0,2 % (wolny formaldehyd)

Bezpieczeństwo

Substancji tej nie należy stosować w produktach aerozolowych. Wymagane ostrzeżenie na opakowaniu: „Zawiera formaldehyd”, jeżeli stężenie formaldehydu w gotowym produkcie przekracza 0,05%, Stosując preparat z formaldehydem należy chronić skórki tłuszczem lub olejem. Informacje dotyczące bezpieczeństwa substancji znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej oraz Amerykańskiej Agencji FDA

Powiadom Znajomego
Zamknij